Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LÉTEZÉSÜNK

 1. Fizikai test és az anyagi világ


Ez az a testünk, amit mindenki észlel, létezését így hát nem kell bizonyítanunk. Anyaggá (matériává) sűrűsödött fény alkotja, és a fizikai világban való életre használjuk. Enélkül nem lennénk képesek közvetlenül hatni a minket körülvevő anyagi világra. Fizikai testünk segít ezáltal megélni a világtól való elkülönülés érzését is, elveszítve az EGY-ség emlékét. Magát a matériát tekinthetjük olyan szellemi szubsztanciának, ami a saját lényegétől elidegenedett, és ez csak a földi inkarnációban található meg. Mivel atomok és molekulák építik fel, szellemi szempontból az ásványok világához tartozik. Saját magában nem képes formáját fenntartani, ezért a halálerők közreműködésével sorsa a felbomlás. Kezdetben fizikai testünk helyhez kötött és mozdulatlan volt. Később kialakult egyfajta helyhez kötött, majd a helyváltoztató mozgás. Testünk az anyagtalan szubsztanciáktól haladt fokozatosan a megszilárdulás felé. Szerveink is ennek megfelelő sorrendben alakultak ki. Ebben a sorban a csontrendszer volt az utolsó, és ekkora tehető az ember halandóvá válása is. A szellemi út egyik legvégső feladata a fizikai testünk átdolgozása átmanná, szellememberré. Legnagyobb illúziónk is a fizikai testhez kötődik. Jelen korunkban az anyagelvű szemlélet megerősödésével, az emberiség nagy része fizikai testével azonosítja magát, ezáltal hozva létre olyan kötést, melyet nagyon nehéz feloldani. Kitartó munkával tudatosítani kell magunkban azt, hogy a fizikai test nem én vagyok. Ez persze nehéz, hiszen tapasztalataink nagy többsége a testünkhöz kötődik. Vegyük észre, hogy betegségeink sem a fizikai testünkben keletkeznek, csak ott jelzik a problémáinkat. Hiszen hogyan is lehetne beteg egy szénatom vagy egy vízmolekula? El kell fogadni azt, hogy jelen testünk csak és kizárólag erre az életünkre "készült", azért, hogy felvállalt életfeladatunk végrehajtását a lehető legjobb módon szolgálja. Ezért kötelességünk testünkre minél jobban vigyázni, gondozni és a legjobb körülményeket teremteni neki. A szellemi út nem a fizikai test és a fizikai világ teljes elhanyagolásából áll, hanem az egyensúly megtalálásából a szellemi és fizikai között. Sokan esnek abba a hibába, hogy úgy vélik: "a testem nem én vagyok", s ezért nem kezelik megfelelő tisztelettel fizikai létük alapját. Nem ápolják, nem szeretik(!) és nem gondozzák kellő odafigyeléssel testüket. Mivel még képtelenek lennénk test nélkül élni és hatni a fizikai világban, becsüljük meg őt, és vegyük észre tökéletességét és kiforrottságát.


2. Az étertest és az éteri világ


Az étertestet és a minket körülvevő éteri világot már csak a szellemi érzékelés valamely fajtájával vagyunk képesek látni, azonban érezni, vagy hatásai alapján a létét belátni bárki számára lehetséges. Ez a valóságszint közvetlenül a fizikai felett helyezkedik el finomságban, de teljesen áthatja azt. Sok esetben összevonva kerülnek említésre a különböző rendszerekben. Az éteri test látja el a fizikai testet a létéhez szükséges életenergiával, és a felépítéséhez szükséges formákat is ez adja. Amikor a életenergia elfogy, akkor az élő szervezet meghal, és a halálerők hatására a fizikai teste bomlásnak indul. Amikor ez az "összetartó erő" megszűnik, a test visszasüllyed az ásványvilágra jellemző állapotok közé. Mondhatnánk úgy is, hogy az éteri test harcol a halálerők ellen. Maga az éteri szint a növényvilágnak feleltethető meg. A növények rendelkeznek csak fizikai és éteri testtel (persze ez különbözik az emberétől) itt a fizikai szinten. Az éteri test az, ami elválasztja a növényt az ásványtól. Az egyetlen kivételt a kristályok képezik, mivel ők már rendelkeznek egyfajta élettest kezdeménnyel. Maga a Föld is rendelkezik éteri burokkal, ezért mindenképpen élőlénynek kell tekintenünk! Magáról az étertestről elmondható, hogy szellemi látással szemlélve, alakja az emberi test alakját formázza, áthatja azt, illetve túllóg azon 10-15 cm-rel és burokként veszi körbe. Az ember fejlődése során úgy alakult ki, hogy az érzékszerveinket hatja át legkevésbé az éteritás. Minél egészségesebb és életerősebb valaki, annál vastagabb az éteri burka. Egészséges embernél hamvas-barack színű. Ez az energia az, ami a test energiacsatornáiban, a meridiánokban (nadikban) kering. Ahol ezen energiacsatornák metszik egymást, ott nagyobb jelentőségű központok képződnek. Az akupunktúra ezeket az éteri pontokat befolyásolva fejti ki hatását. Hét csatornakereszteződés képez egy akupunktúrás pontot, tizennégy kereszteződés egy mellékcsakrát és egy huszonegyes csomópont ad ki egy csakrát. Utóbbiakból hét darab található meg az ember fizikai testén, és a kozmikus energiák felvételében segítenek. Minden csakra szirmokhoz hasonló képződményekből áll, amelynek egyik fele éteri, a másik fele asztrális szirom. Mivel ez a szféra tartalmazza testünk formájának kódjait, minden szervnek megvan az éteri mása. Éteri szívünk a jövőben igen nagy feladatot kap, hiszen az élettel áthatott emberi gondolkodás központja ide tevődik majd át az agyból. A látó orvos általában a szervek éteri lenyomatain korrigálja ki az elváltozásokat és ez idővel átíródik fizikai szintre is. A gyógyulásnál fontos tudnunk, hogy az a testrész, amit nem hat át rendesen az éteritás, nehezebben gyógyul. Finomsága alapján négyfajta éteri energiát különböztethetünk meg: hő-, fény-, hang- és életétert. Napi tevékenységeink által, de legfőképpen gondolkodásunk miatt jelentős mértékben veszítünk éteri energiáinkból. Ez - mivel így a halálerők jutnak fokozottabb szerephez - gyorsítja öregedési folyamatainkat. Szerencsére azonban az éjszakai alvás során ez pótlódik. Ekkor az étertest nem hagyja el a fizikai testet, hanem szellemi segítséggel fenntartja a fizikai test életfolyamatait. Ennek módja az asztráltest kifejtésénél kerül leírásra. Az éteri testünkre legjobban a tiszta életvitellel, légző gyakorlatokkal és ismétlődő, ciklikus feladatokkal hathatunk.


3. Az asztráltest és az asztrális szint


Ez a szint már távol esik attól a szférától, amit az ember mindennap megtapasztalhat a fizikai érzékszervei segítségével, és elméjével felfoghat, az asztrális test megfelel a léleknek. Ez az a testünk, amely é érzéseinket, ösztöneinket, vágyainkat, gondolatainkat, kívánságainkat, akarati impulzusainkat tartalmazza. Egyfajta felosztás szerint elkülöníthető benne az érzés-, az akarat- és a gondolatvilág. Másfelől pedig felosztható egy tudattalan és egy tudatos részre is. A tudattalanban és a tudatosban egyaránt lakoznak a meg nem tisztított lelki tartalmak, állati ösztönök és vágyak, valamint megtisztított érzelmi impulzusok, nemes érzelmek. A tudattalan tartalma ismeretlen számunkra, tudatos részünk pedig ismert. A szellemi érzékeléssel megáldott szemlélő számára az asztrális test tojásdad felhőként veszi körbe a fizikai testet, amit az állandóan változó színek kavalkádja tesz lenyűgözővé. A színeknek, illetve azok tisztaságának és milyenségének nagy szerepe van, hiszen szimbolikus formában ezek utalnak a szemlélt objektum lelki tisztaságára és morális állapotára. Ha a színek tompák, sötétek vagy nyálkás állagúak, általában egyfajta "lelki szennyezésre" gondolhatunk. Ha az asztráltest fénnyel áthatott, zöldes, kékes, vagy arany színű, akkor egy fejlettebb lelket láthatunk. Alakja szintén változik a szellemi gyakorlatok hatására. Először a tojásforma megfordul, majd egy kereszt alakot formáz. Az állatoknál már beszélhetünk az asztrális test meglétéről. Persze ez nem olyan, mint az emberé, hiszen nincs áthatva az Én ereje által itt a fizikai síkon. Az asztrális világ a Holdtól a Nap szférájáig terjed. Ezt vizsgálva elmondhatjuk, hogy ez a szféra állandó mozgásban és változásban van. A gondolat itt rögtön teremtő erővel rendelkezik, ezért nagyon fontos a gondolatkontroll gyakorlata. Itt már az érzelmeink, gondolataink és félelmeink lényekként állnak előttünk és külső entitásoknak éljük meg őket. Ameddig nem uraljuk belső világunkat teljesen, és nincs meg a kellő morális tartás, a kis küszöb őre visszatart minket a belépéstől, így óvva meg bennünket elménk megbomlásától. Alváskor asztráltestünk kiemelkedik a fizikai testünkből, és a csillagszférába távozik. Ekkor töltődik fel azokkal az éteri energiákkal, amivel - a testnek átadva - regenerálja azt. Az álmodási folyamat pedig az asztráltest időnkénti visszacsúszása közben következik be. Időnként megfigyelhető, hogy a napi események összekeverednek a tényleges szellemi történésekkel, de ahogy haladunk a szellemi úton, sokkal tisztábbak lesznek az álmaink, végül pedig már áloméletünk is teljesen tudatossá válik. Így viszont testelhagyásos (asztrálprojekciós) gyakorlatra is szert tehetünk, akaratunk szerint bármikor tevékenykedve a csillagvilágban. Sok tanítvány és beavatott foglalkozik azzal folyamatosan, hogy különböző földi helyszínek, de akár szellemi szférák asztrális tisztítását végzi. Ez egy nagyon fontos munka, hiszen az emberek által megtermelt negatív gondolatformák, érzelmek a fizikai szinten komoly változásokat okozhatnak. Vírusok, baktériumok keletkeznek, és természeti katasztrófák következhetnek be a sok asztrális szennyezés miatt. Ezt tudva még nagyobb a felelősége az embernek, hiszen nem csak cselekedeteinek van azonnali következménye, hanem gondolatainak is!4. Az ÉN és mentális szféra


Jelen korunkban az emberiség nagy részének ez a legfelső lénytagja, ezen felül majd az átalakított testek foglalnak helyet Énünk az a rész, ami megdolgozza az alsóbb testeket. Ez képviseli az isteni szikrát lényünkben, romolhatatlan és tiszta. Rezgésének magas volta miatt képtelen lenne bekapcsolódni a fizikai testünkbe, ezért lelkünk - mint egyfajta kapocs - is szerepet játszik. Jelenleg egyedül az ember az, akinek ÉN-je a fizikai szinten van jelen. Régebbi korokban még több emberi lénynek volt egy közös Én-je, de a szellemi fejlődés megkívánta individualizálódás miatt ma már mindenkinek egy Én-je van. Így fejlődik az ember szabadságban és bölcsességben. Maga az ÉN az exusaiok (negyedik angyali hierarchia) áldozatos ajándékának köszönhető. Sajnos ma még csak hatásaiból következtethetünk létére, közvetlenül nem tudjuk megtapasztalni. Legtöbb ember az asztrális vonások alapján ítéli meg társait, de fontos lenne, hogy kicsit "feljebb" is lássunk. Észre kell vennünk másokban az isteni csírát és fényt. Ez segít hozzá a feltétlen szeretet kialakításához.

Az Aura

 

Az Aura az ember fizikai testét körülvevő,szabad szemmel "láthatatlan",különböző színű és vastagságú rétegekből álló,állandóan változó nagyságú és sűrűségű energia burok. Az embert tojás formában veszi körül. Rétegeinek száma hét. Az aurát a lélek fejleszti ki az égben, a halál után megsemmisül. Az aura feladata az, hogy védje a testünket a külső energiáktól. Alapvetően minden gondolat vagy érzés energiát mozgósít pozitív vagy negatív irányban. Ezen energiák ellen véd bennünket az auránk. Másrész az auránk egyfajta információ feldolgozó és tároló funkciót is megvalósít. A régi emlékek és fontos hatások gyakran évekig láthatóak az aurában. Az aurában tároljuk az isteni energiát, amit állandóan felveszünk az univerzumból, hogy a testünket a fizikai valóságban egészségesen tudjuk tartani. Az anyagi atomokból felépített testünk azonnal szétbomlik, amikor megszűnik az auránk formáló ereje. Az életünk fontos része tehát az aura.

Az aura rétegek

1.szint: Fizikai réteg :- vastagsága maximum 7-8cm.Színe általában fehér vagy szürkésfehér. Feladata a fizikai test védelme a káros sugárzásokkal szemben. A fizikai testet ért sérülések, műtéti hegek jól látszanak benne. Fizikai aura rétege az élőlényeken kívül az élettelen dolgoknak is van, csak kisebb. A védőmáz szerepét tölti be.

2.szint: Morális réteg :- vastagsága  8-10cm. A teljesült vágyak szintje. Pillanatnyi érzelmeink ezen a szinten jelennek meg, különböző színű érzelmi energiák formájában. Ezeknek az energiáknak a színe az érzéseinktől függően változik .

 3.szint: Kapitális réteg :- vastgsága 17-20cm. Életünk forgatókönyvében a kötelezően megtestesülő vágyak és akaratok képe. A pillanatnyi gondolataink tisztasága  tükröződik ebben a rétegben. Ez a réteg is lehet fényes,sötét vagy szürke- gondolataink milyenségétől függően.

4.szint: Sixtusi réteg: - vastagsága 30-40cm. Vágyódásunk és a be nem teljesült vágyaink szintje .Ez a szint is nagyon fontos tájékoztató a jellemünkről,erkölcsi alapelveinkről. Hasonlót jelez mint a második szint, de mégis nagy a különbség. Ezen a szinten csak vágyódunk, a második szinten már vágyainkból már valóság lett. Ez a szint jellemünk alakulását jól mutatja, mert az ember jellemét vágyait fejezi ki igazán. (Mond, mi után vágyódsz és megmondom ki és milyen ember vagy). Az embert vágyai éltetik,élete folyása a vágyai irányát követi. A gyorsan múló vágyak nem jelennek meg, csak azok, amelyek után tartósan vágyódunk,ha ezekről lemondunk akkor a képek szertefoszlanak.

5.szint:Reinkarnációs réteg: A halál és az újjászületési lehetőségeink képei. Attól függően,hogy hogyan élünk,életünk melyik forgatókönyvét valósítjuk meg, a halálunk ideje és módja is aszerint változik. De minden halállal szemben ott van az újjászületés utáni fő lehetőségnek a képe.

6.szint: Kreádor szint:-a Teremtés szintje.(Amit előző életünkben vagy életeinkben teremtettünk.)Az elkövetett fő hibák és a fő jó cselekedetek egy-egy jellegzetes képben jelennek meg. Ebből lehet megtudni, hogy miért sikerült vagy nem sikerültek a dolgaink, ugyanazt a hibát ismételten elkövetjük-e? Amiben hibáztunk azt a leckét újra visszaadják egészen addíg amíg meg nem tanuljuk. Ezen a szinten vannak a rögzített szeretet energiák. Az elmúlt életünkben a másoknak adott szeretet energiákat összegyűjtve visszakapjuk .Ugyanitt vannak a gyűlölet energiái is. A mások iránt érzet gyűlölet energiákat is egy "csomagban" visszaadva,ezen a szinten tárolják. .Mindíg azt kapjuk amit másoknak adunk. Ki mit tesz-jót vagy rosszat-,magának teszi!

7.szint:Az Istennel való kapcsolat rétege. Ez a szint az Isten iránti érzéseinket,hitünket tükrözi. Minél Isten-tagadóbb valaki annál sötétebb ez a szint. Az ateistáknak szürke vagy fekete, az igaz Isten-hívőknek ezüst vagy aranysárga. Erről a rétegről tehát feketén-fehéren leolvasható hitünk tisztasága. Az ilyen réteg védelmet nyújt minden negatív energia vagy roszz szellemlénnyel szemben. Az igaz isten-hívők lelkét,lelki nyugalmát,mások nem képesek megzavarni. Ez valójában minden földi boldogság alapja!

A szabad szemmel való auralátás bizonyos fokig fejleszthető, de csak az alacsonyabb réteg szín látásáig. (Az aura látás elsajátításának módjáról Barbara Ann Brennan:Gyógyító kezek c. könyve jó útmutatást ad.)  A magas fokú harmadik szem látóképességgel nézve a szintek és a képek is láthatók, de a képek teljes látását csak kivételes esetben engedik meg. Az aura első rétege tudományos eszközzel, Kirlián fotóval fényképezhető.

Az aura formája nem mindig tojás alakú. Ha sok ember van összezsúfolva akkor összenyomják egymás aura burkát. A fizikai testet ért sérülések az aura első rétegében kárt tehetnek, átszakíthatják azt. Az aura többi rétegének a fizikai erő nem tud ártani, de negatív energiák felhalmozódhatnak benne. Az aura nagysága változó.

Uralkodó érzelmeink energiáinak színe, sugárzása, áthatja egész auránkat. Pl.: a szerelmesek egész aurája rózsaszínűvé válik. Aki szeretettel telítődik, annak zöldes lesz. Aki mély áhítattal Istenhez imádkozik, annak aranyszálak szövik át auráját. Akinek sötét gondolatai vannak, annak aurája is szürkévé válik.

Mindegyik réteghez egy-egy csakra ( szankszrit , jelentése kerék, valójában a csakrák örvénylő tölcsérhez hasonlítanak, a test ezeken keresztül veszi és adja le az energiát) tartozik Testünk hét energiaközponttal, azaz csakrával rendelkezik. Ezek mozgása, nyitottsága vagy éppen zártsága kihat testi-lelki egészségünkre. A csakrák érzékszerveinkkel nem érzékelhető energiaközpontok. Állandóan működnek, akár tudatában vagyunk akár nem. Az energia áthalad a csakrákon, és különböző pszichés állapotokat vált ki a belső elválasztású mirigyek által. A mirigyek váladékai (hormonok) közvetlenül belekeverednek a véráramba. A régi keletei bölcsek kapcsolatba hozták ezeket a kémiai változásokat az öt "tattva"-val. (föld - víz - tűz - levegő - éter). Ezek az elemek állandó, ritmikus körkörös mozgást végeznek, állandó gyakorlással át lehet változtatni érzékfelettivé a tattvákat, melyek a test öt alapcsakráját uralják. A csakrák érzékszerveinkkel felfoghatatlan energiaközpontok, együttműködnek a szimpatikus, paraszimpatikus, és az autonóm idegrendszerrel. A csakra kereket is jelent, A csakrák végső soron összefüggnek a fizikai testtel és ennek érzékelhető működéseivel. Az első öt csakra összefügg az öt elemmel, és az első öt csakrához tartozó síkok szintén kapcsolatban vannak az elemekkel.

Az első csakra, az alap-csakra (gyökér-csakra) a hátgerinc alsó végénél, a farkcsontnál helyezkedik el. E energiaközponton keresztül tapasztaljuk meg-, sajátítjuk el a menekülés vagy harcreakciókat. Közvetlen kapcsolatban van a mellékvesével, a vesékkel, és a hátgerinccel. Ez az energiaközpont felelős a fizikai erőnlétünkért és vitalitásunkért. A munka- a hivatás, az energia, az aktivitás elsődleges mozgatórugója. A színe általában vörös, eleme a föld.

A második csakra a nemi szerveknél (szexcsakra) található, de ugyanez a csakra a kreativitás csakrája is. Irányítja- szabályozza viselkedésünket kapcsolatainkban, a nemi életben, és ez által a szaporodásban. A gyökércsakrával együtt felelős az emberi szexualitás örömeiért és problémáiért. A színe általában narancssárga, eleme a víz.

A harmadik csakra kissé a gyomorszáj alatt (napfonat, a fő csakra) helyezkedik el, és a hasnyálmiriggyel van közvetlen kapcsolatban. Az epehólyag működését befolyásolja, s így távolról szabályozza az idegrendszert is, de hozzá tartozók még: a szem- a látás, a gyomor és a máj. Az érzelmi érzékenység és személyes erő központja. A napfonat szenvedélyeink és saját énünk irányítója. A színe általában sárga, eleme a tűz.

A negyedik csakra a szívnél (szívcsakra) található. A test energetikai középpontja, és a szívvel, mint szervvel, valamint a csecsemőmiriggyel áll szoros kapcsolatban. A szívet, a vér minőségét, és a vérkeringést irányítja, valamint az immunrendszert szabályozza. A szeretet központja. A színe általában zöld, eleme a levegő.

Az ötödik csakra a toroknál található, ezért a köznyelv általában torok-csakrának nevezi. A pajzsmiriggyel, a nyakkal, és a szájjal van közvetlen összefüggésben. Irányítja a tüdőt, a hangszálakat, a hörgőket és az anyagcserét. Elsősorban a légzéssel, a beszéddel és az önkifejezéssel kapcsolatos. Az önkifejezés, a kommunikáció és az értékítélet központja. Itt halljuk meg a külső és a belső hangokat. A torokcsakra a szexcsakrával igen szoros kapcsolatban áll. A szexcsakra a test ösztöni részét, míg a torokcsakra pedig az intellektuális, szimbolikus részét irányítja. A színe általában kék, eleme az éter.

A hatodik csakra vagyis a harmadik szem (esetleg homlok-csakra) a homlok közepén, a két szemöldök között található. Az agyalapi miriggyel áll közvetlen kapcsolatban, ezért az agy alsó részét, az idegrendszert, a fül, az orr, és a bal szem irányítását végzi. A lélek színhelye. Ez vezérli a meditációt, az elmélkedés irányát, az intuíciót. A harmadik szem a nevetést is irányítja. Ezen belül az egyik legnagyobb feladatának tekinti azt, hogy tudjunk nevetni önmagunkon. A színe indigókék, de alkalmanként a vörös és a kék kombinációjaként jelenik meg. Nem tartozik hozzá elem.

A hetedik vagy korona-csakra (esetleg fejtető-csakra) a fejtetőn, a kutacsoknál található. A korona-csakra a legmagasabb tudati szintet szimbolizálja. A tobozmiriggyel áll közvetlen kapcsolatban. A felső agyat, valamint a jobb szemet irányítja. E csakrán keresztül lehet felvenni Teremtőnkkel a "kapcsolatot". A teljes felszabadultság, az abszolút szabadság tudatának az állapota. Színét általában ibolyaszínűnek, de néha fehér fénynek láthatjuk. Eleme nincs. 

A főcsakrákon kívül számos alcsakra is van testünkön. Ha bármely csakránk nem működik rendesen különféle megbetegedések léphetnek fel. Manapság több csakraterápia létezik, a csakrákra egyaránt hatnak színek és hangrezgések is, vagy akár különböző kristályokkal harmonizálhatjuk csakráinkat.


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.